تماس با ما

دانلـــودها

بلاگ

لیست قیمت

لیست قیمت محصولات

اطلاع رسانی قیمت ها

جهت اطلاع از آخرین بروز رسانی قیمت ها ، شماره همراه خود را وارد نمایید.

لیست قیمت

تاریخ بروز رسانی: 1400/11/06

نام محصولتوان (کیلووات)توان (اسب بخار)ولتاژقیمت
G100A004-10.370.5220 ولت
تک فاز
800 هرتز
لطفا تماس بگیرید
G100A008-10.751220 ولت
تک فاز
800 هرتز
لطفا تماس بگیرید
G100A011-11.11.5220 ولت
تک فاز
800 هرتز
لطفا تماس بگیرید
G100B015-11.52220 ولت
تک فاز
800 هرتز
لطفا تماس بگیرید
G100B022-12.23220 ولت
تک فاز
800 هرتز
لطفا تماس بگیرید
G100B030-134220 ولت
تک فاز
800 هرتز
لطفا تماس بگیرید
G100B008-30.751380 ولت
سه فاز
800 هرتز
لطفا تماس بگیرید
G100B015-31.52380 ولت
سه فاز
800 هرتز
لطفا تماس بگیرید
G100B022-32.23380 ولت
سه فاز
800 هرتز
لطفا تماس بگیرید
G100B030-334380 ولت
سه فاز
800 هرتز
لطفا تماس بگیرید
G100B040-345.5380 ولت
سه فاز
800 هرتز
لطفا تماس بگیرید
G100B055-35.57.5380 ولت
سه فاز
800 هرتز
لطفا تماس بگیرید
G200C075-37.510380 ولت
سه فاز
800 هرتز
لطفا تماس بگیرید
G200C110-31115380 ولت
سه فاز
800 هرتز
لطفا تماس بگیرید
G200C150-31520380 ولت
سه فاز
800 هرتز
لطفا تماس بگیرید
G300D185-318.525380 ولت
سه فاز
800 هرتز
لطفا تماس بگیرید
G300D220-32229.5380 ولت
سه فاز
800 هرتز
لطفا تماس بگیرید
G300D300-33040380 ولت
سه فاز
800 هرتز
لطفا تماس بگیرید
P100A004-10.370.5220 ولت
تک فاز
800 هرتز
لطفا تماس بگیرید
P100A008-10.751220 ولت
تک فاز
800 هرتز
لطفا تماس بگیرید
P100A011-11.11.5220 ولت
تک فاز
800 هرتز
لطفا تماس بگیرید
P100B015-11.52220 ولت
تک فاز
800 هرتز
لطفا تماس بگیرید
P100B022-12.23220 ولت
تک فاز
800 هرتز
لطفا تماس بگیرید
P100B030-134220 ولت
تک فاز
800 هرتز
لطفا تماس بگیرید
P100B008-30.751380 ولت
سه فاز
800 هرتز
لطفا تماس بگیرید
P100B015-31.52380 ولت
سه فاز
800 هرتز
لطفا تماس بگیرید
P100B022-32.23380 ولت
سه فاز
800 هرتز
لطفا تماس بگیرید
P100B030-334380 ولت
سه فاز
800 هرتز
لطفا تماس بگیرید
P100B040-345.5380 ولت
سه فاز
800 هرتز
لطفا تماس بگیرید
P100B055-35.57.5380 ولت
سه فاز
800 هرتز
لطفا تماس بگیرید
P200C075-37.510380 ولت
سه فاز
800 هرتز
لطفا تماس بگیرید
P200C110-31115380 ولت
سه فاز
800 هرتز
لطفا تماس بگیرید
P200C150-31520380 ولت
سه فاز
800 هرتز
لطفا تماس بگیرید
P300D300-33040380 ولت
سه فاز
800 هرتز
لطفا تماس بگیرید
P300D185-318.525380 ولت
سه فاز
800 هرتز
لطفا تماس بگیرید
P300D220-32229.5380 ولت
سه فاز
800 هرتز
لطفا تماس بگیرید
L100B015-11.52220 ولت
تک فاز
800 هرتز
لطفا تماس بگیرید
L100B022-12.23220 ولت
تک فاز
800 هرتز
لطفا تماس بگیرید
L100B030-134220 ولت
تک فاز
800 هرتز
لطفا تماس بگیرید
L100B015-31.52380 ولت
سه فاز
800 هرتز
لطفا تماس بگیرید
L100B022-32.23380 ولت
سه فاز
800 هرتز
لطفا تماس بگیرید
L100B030-334380 ولت
سه فاز
800 هرتز
لطفا تماس بگیرید
L100B040-345.5380 ولت
سه فاز
800 هرتز
لطفا تماس بگیرید
L100B055-35.57.5380 ولت
سه فاز
800 هرتز
لطفا تماس بگیرید
L200C075-37.510380 ولت
سه فاز
800 هرتز
لطفا تماس بگیرید
L200C110-31115380 ولت
سه فاز
800 هرتز
لطفا تماس بگیرید
L200C150-31520380 ولت
سه فاز
800 هرتز
لطفا تماس بگیرید
L300D185-318.525380 ولت
سه فاز
800 هرتز
لطفا تماس بگیرید
L300D220-32229.5380 ولت
سه فاز
800 هرتز
لطفا تماس بگیرید
L300D300-33040380 ولت
سه فاز
800 هرتز
لطفا تماس بگیرید
W100B015-11.52220 ولت
تک فاز
800 هرتز
لطفا تماس بگیرید
W100B022-12.23220 ولت
تک فاز
800 هرتز
لطفا تماس بگیرید
W100B030-134220 ولت
تک فاز
800 هرتز
لطفا تماس بگیرید
W100B015-31.52380 ولت
سه فاز
800 هرتز
لطفا تماس بگیرید
W100B022-32.23380 ولت
سه فاز
800 هرتز
لطفا تماس بگیرید
W100B030-334380 ولت
سه فاز
800 هرتز
لطفا تماس بگیرید
W100B040-345.5380 ولت
سه فاز
800 هرتز
لطفا تماس بگیرید
W100B055-35.57.5380 ولت
سه فاز
800 هرتز
لطفا تماس بگیرید
W200C075-37.510380 ولت
سه فاز
800 هرتز
لطفا تماس بگیرید
W200C110-31115380 ولت
سه فاز
800 هرتز
لطفا تماس بگیرید
W200C150-31520380 ولت
سه فاز
800 هرتز
لطفا تماس بگیرید
W300D185-318.525380 ولت
سه فاز
800 هرتز
لطفا تماس بگیرید
W300D220-32229.5380 ولت
سه فاز
800 هرتز
لطفا تماس بگیرید
W300D300-33040380 ولت
سه فاز
800 هرتز
لطفا تماس بگیرید

بزرگترین تولیدکننده درایو و اینورتر در ایران با تولید سالانه بیش از 30 هزار دستگاه درایو